Frosset vann eller avløp

Vintertid er det ikke uvanlig at vann og avløpsledninger fryser både utvendig og innvendig. Dette kan gi skader på rør, og kan føre til vannskader på bygget.

Hvordan kan jeg forebygge at vannet fryser?

Det er noen tiltak en som eier kan gjøre for å hindre at rørene fryser innvendig. Det kan være kostbart å tine opp frosne rør, så det lønner seg å være føre var.

  1. Hold rom med vannrør over frysepunkt (plussgrader). Dette gjelder også kjellerrom hvor inntaket er plassert.
  2. Lukk vinduer og dører i kjeller når temperaturen synker.
  3. Isoler gjerne kjellervinduer for å gjøre det enklere å holde temperaturen oppe.

Hva gjør jeg dersom jeg mistenker at vannet er frosset?

Forhør deg med naboer om det er andre også som er fri for vann. Dersom naboer også er fri for vann kan det hende at det er frosset på kommunens ledninger eller i kum. Kontakt da kommunens vann og avløpsavdeling.

Dersom naboer ikke har frosne rør er det sannsynlig at det er din private vannforsyning som er frosset. Problemet kan ligge utvendig eller innvendig i bygget. Det er stor fare for at rør sprekker og skaper lekkasje ved opptining, og det anbefales derfor å kontakte rørlegger for å tine opp ledningene da de har kompetanse og utstyr for å gjøre dette så skånsomt som mulig.