Andreassen kom hjem til Hamarøy sammen med sin kone i 1988, da han ble pensjonist. Her var han aktiv i pensjonistforeninga i mange år. 
 
I det meste av sitt yrkesaktive liv var Andreassen bestyrer i "koop-en". Den lengste tiden tilbrakte han i Leirfjord på Helgeland, som bestyrer for Leirfjord samvirkelag fra 1955 til 1973, og deretter på Kolvereid i Trøndelag, der han var bestyrer for Kolvereid samvirkelag fra 1973 til 1988. Før dette var han flere steder, blant annet en kort periode som handelsbetjent hos Olav Elsbak på Tranøy. 
 
 
Vi gratulerer!