Vold mot kvinner omfatter fysisk vold, psykisk vold, seksualisert vold og voldtekt. Helt ytterst på spekteret finner vi femisid, definert som drap på kvinner fordi de er kvinner. Dette er også årets tema for 16-dagerskampanjen. At kvinner blir drept på bakgrunn av kjønn, er et grovt brudd på menneskerettighetene.  

-16-dagerskampanjen er viktig for å øke kunnskap om vold mot kvinner, mener ordfører Britt Kristoffersen. - Vold i nære relasjoner kan ramme hvem som helst. UiT sin Saminor2-undersøkelse viste at 17,2% av samiske kvinner opplever vold i nære relasjoner, sammenlignet med 11,8% av ikke-samiske kvinner. Enkelt sagt betyr det at dette er noe som 1 til 2 av 100 kvinner i vår kommune rammes av. Derfor er det viktig for meg at vi også sprer informasjon om at det finnes hjelp å få. Krisesenteret i Salten er et tilbud som også gjelder innbyggerne i Hábmer - Hamarøy. 

Her finner du 16-dagerskampanjen fra Krisesenteret i Salten. Under kurs og fagdager her finnes informasjon om alle arrangementer, meld deg på. Konferansene og fagdagene er uten påmeldingsavgift.

Les mer her.