• Vær nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte.
  • Være obs på symptomer.
  • Registrer positive selvtester slik at kommunen kan holde oversikt.