Hele Norge

Markeringer av 17. mai må gjennomføres innenfor gjeldende nasjonale og eventuelt regionale og lokale regler og anbefalinger. Hvis det er risiko for at 17. mai-tog eller andre arrangement fører til folkeansamlinger eller tiltrekker seg personer fra ulike kommuner, bør de avlyses. Nasjonaldagsfeiringen 17. mai 2021 - regjeringen.no 

I år vil regjeringen oppfordre hele Norge til å bli med når nasjonalsangen skal synges samtidig. Uansett hvor du er kl.12.00; på balkonger, fjelltopper, hus og hager, reis seg og syng «Ja vi elsker». 

Hábmer - Hamarøy

Lokale 17. mai-komiteene i Hábmer - Hamarøy jobber med program for dagen som skal publiseres på kommunens hjemmeside og Facebook. Sammen med kommunelegen skal det planlegges en trygg feiring i tråd med lokale og nasjonale regler. 

Hamarøy kirke sender digital gudstjeneste, tale og kransenedleggelse. 

Et flott drillkorps og Redningskorpset skal dra rundt til noen av bygdene og spille opp. Nærmere program for dette kommer i uka før 17. mai. Kommunen oppfordrer så mange som mulig til å stå langs ruta med god avstand, eller på veranda og vinke med flagg når korpset kommer. 

Områder som ikke har lokale begrensninger om arrangementsforbud, kan gjennomføre aktiviteter som 17. mai-tog, taler, leker, kransenedleggelser og lignende med gjeldende antalls- og avstandsbegrensninger. 

Disse planer gjelder så lenge smittevernsituasjonen er slik som nå, og kan endres fram mot 17. mai.

Digital sending

Kommunen produserer en digital sending med hilsninger og kulturinnslag fra de fleste av bygdene i kommunen vår. Her vil også ordføreren og russepresidenten fra Knut Hamsun videregående skole holde tale. Denne vil være tilgjengelig på alle digitale plattformer på dagen. 

Har dere innspill til oss, tips eller innspill om aktiviteter dere planlegger i deres bygd - nøl ikke med å ta kontakt. Henvendelse sendes: postmottak@hamaroy.kommune.no.  

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med kulturleder Hilde Fredheim på tlf.: 99264445 eller e-post hilde.fredheim@hamaroy.kommune.no. 

Du kan også bidra til å skape god 17. mai-stemning og vise fram hele kommunen! Publiser bilder og videoer på Facebook-siden «Min 17. mai Hábmer - Hamarøy». Del din feiring: frokoster, festkledte ungdommer, besteforeldre, russ, pyntede hunder, unger med is, flagg og alt som hører nasjonaldagen til. 

For samlinger på 17. mai, gjelder følgende råd og regler nasjonalt:

  • Du kan ha besøk av fem gjester i private hjem og hytter. Hvis alle gjestene tilhører samme husstand kan dere være flere, men dere må kunne holde avstand. 
  • Utenfor private hjem kan man på private sammenkomster samles maksimalt ti personer innendørs og tjue personer utendørs. 
  • På innendørs offentlig arrangement kan man være maksimalt ti personer uten faste tilviste sitteplasser. 
  • Men man kan være 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. 
  • På offentlige arrangementer kan 200 personer samles utendørs, men det er tillatt med 600 personer fordelt på tre kohorter på 200 personer, hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.