2024Nettverket er et nettverk for alle som jobber med ungdom, og/eller har ungdom som sin målgruppe i daglig arbeid. Nettverket gjelder hele Nordland.

Nettverket har som formål å styrke ungdomsarbeidet i Nordland og skape felles møtepunkter for erfaringsutveksling, faglig påfyll og styrke samarbeidet på tvers av fylket.

Er du ikke med i nettverket? Meld deg inn på Bodø2024 sin side

2024Nettverket er et initiativ av UNG2024, ungdomssatsningen til Bodø2024 Europeisk Kulturhovedstad.

Følg med på Facebook arrangement.