Språket lever

-I løpet av disse 30 årene er det utdannet mange elever som i dag bidrar til at språket lever og utvikler seg, sa varaordfører Ann Irene Sæter under feiring. -Mange av de elevene som gjennom disse årene har gått i samiskklassen har i dag ulike nøkkelposisjoner, både innenfor private og offentlige virksomheter. Hver og en av dem bidrar innenfor sitt fagfelt til å styrke både det lulesamiske språket, kulturen og samfunnslivet i kraft av sine stillinger.

-Vi har også her en rektor med førstespråk i ryggsekken, noe som også må omtales siden det er første gang, la Sæter til. -Jeg vil gi en hyllest til Ingrid Kintel og er overbevist om at det er med på å bringe språkopplæringen videre til et nytt nivå. Jeg må få uttrykke min stolthet over hva skolen har fått til i disse årene. All ære til det arbeidet som er lagt ned, på tross av manglende læremidler og tildels tunge arbeidsforhold, sa hun.

Første steg

Skoleåret 92/93 var starten på undervisning i/på samisk som førstespråk ved Drag skole. Inga Mikkelsen og Håvard Svendsen Sara, som deltok på feiring digitalt, var skolestartere, og rektor Kollbjørn Ellingsen tok de imot fra den samiske barnehagen Vuonak sámemáná. Bertil Svendsen Sara var 3. klassing, også han ble en del av samiskklassen høsten 92. Klary Ellingsen var kontaktlærer for 1. trinn, Anne-Margrethe Jakobsen for 3. trinn. Samiskelevene fulgte deler av opplæringa med resten av trinnet og hadde deler av opplæringa på eget klasserom. Deres lærer var Kaja Andersen, og Kurt Tore Andersen overtok etter jul. Samme skoleår fikk også førskolen et delvis samisk undervisningstilbud, der Sigmund Johnsen var engasjert. Skoleåret etter ble det etablert en egen, fast samisk klasse, med Kurt Tore Andersen som kontaktlærer og Siv Kintel som delingslærer og førskolelærer. Siv er fortsatt

lærer ved Drag skole, og har nå etter årsskiftet altså vært tilsatt i 30 år i tidligere Tysfjord kommune, nå Hamarøy kommuner.

Fremtidsutsikter

-Jeg velger å se lyst på fremtiden for samiskopplæringen på Drag skole, sa også varaordfører. -Det rekrutteres unge samiskspråklige lærere og barnehagelærere. Den samiske barnehagen jobber godt. Arbeidet med Drag skole som profilskole er igangsatt. Fremover skal det satses på sterke språkmodeller i grunnopplæringen, som vil være med på å gi språkopplæringen et løft, la Ann Irene Sæter til.

Vi gratulerer Ájluovta skåvllå - Drag skole 30-årsjubileum med samisk førstespråksundervisning!