Det ble født 29 nye Hamarøyværinger i fjor, 40 innbyggere døde. Befolkningstallet i Hamarøy kommune utgjorde totalt 2729 innbyggere ved utgangen av 4 kvartalet 2023.

Mer informasjon på Statistisk sentralbyrå sin side.