Nå er vi 2800 hamarøyværinger. Vi er 2800 mennesker som utgjør et samfunn, som skal dele på ressursene, som skal arbeide sammen, hjelpe hverandre, og som skal skape verdier til det beste for fellesskapet.  

Gjennom de siste par årene er det mange som har arbeidet hardt for at overgangen til en ny kommune skal gå bra. Jeg vil takke alle disse for innsatsen. Samtidig vil jeg advare alle som tenker at jobben er gjort. For det er nå den begynner.

At storsamfunnet rundt oss ofte glemmer den verdien vi utgjør har vi sett mange tegn på denne høsten. Skoler og samferdselstilbud trues av kutt og nedleggelser. Da er det godt å se engasjementet våkne. En hamarøyværing gir ikke opp. En hamarøyværing kjemper for sine verdier. Om vi så må springe hele veien til fylkestinget gjennom snøstorm om natta, så gjør vi det.

Og noen ganger blir vi sett av storsamfunnet. Det er bare noen uker siden forsvarsministeren besøkte Musken og ga de lulesamiske grenselosene velfortjent anerkjennelse for sin innsats under krigen. Det er med ydmykhet vi anerkjenner at denne viktige delen av landets historie nå befinner seg i Hamarøy kommune. Grenselosenes innsats inspirerer oss alle, og representerer en viktig verdi: en hamarøyværing hjelper sine medmennesker.

På vei inn i den nye kommunen har vi nok både forskjellige ståsted, og mange forventninger. Jeg ønsker at vi lar oss inspirere av svanene i kommunevåpenet vårt. Når et svanepar finner sammen, er de trofaste til hverandre og tar felles ansvar for livet i lag.

Mitt ønske for det neste året er at vi som bor i Hamarøy kommune skal bygge fellesskap. At vi skal anerkjenne at vi er en del av noe nytt. At vi skal respektere hverandre for våre individuelle forskjeller, og at vi skal ta vare på hverandre og hjelpe hverandre til fellesskapets beste. Jeg ønsker at hver eneste en av dere skal føle seg stolt over kommunen sin.

Buorre ådå jahke! Godt nytt år!