Seminar om lulesamiske oversettelser av barnebøker

Onsdag 29.januar kl. 12.00 – 15.00 på Hamarøy hotell, Innhavet.

Påmelding til mari.hopland@hamaroy.kommune.no innen 26. januar

Program:

12.00 – Velkommen v/Hamarøy kommune (Samisk rådgiver/biblioteksjef)

12.15 – 13.00 – Presentasjon av prosjektet «Maanagærjah jarkoestimmie» ved Morten Olsen Haugen, rådgiver ved Trøndelag fylkesbibliotek, Årets bibliotek 2019.

13.00 – 13.15 – Kaffe

13.15 – 14.00 – Morten Olsen Haugen deler praktiske erfaringer fra tekstutvalg, rettigheter til utgivelser, produksjon og design av samiske oversettelser av barnebøker.

14.00 – 15.00 – Samtale om hva som må på plass for å starte et lignende prosjekt med lulesamiske oversettelser av barnebøker. Hva kan du og din organisasjon bidra med?  

 

Inspirasjonsmøte

for alle som ønsker å bidra med oversettelser, tekstutvalg eller som på andre måter er interessert i å skape flere lulesamiske barneboktekster:

Onsdag 29.januar kl. 18.00 – 20.00 Hamarøy hotell, Innhavet.

Program:

18.00 – 18.15 - Velkommen v/Hamarøy kommune (Samisk rådgiver/biblioteksjef)

18.15 – 19.00 - Presentasjon av prosjektet «Maanagærjah jarkoestimmie» ved Morten Olsen Haugen, rådgiver ved Trøndelag fylkesbibliotek, Årets bibliotek 2019.

19.00 – 20.00 – Samtale om hva som må på plass for å starte et lignende prosjekt med lulesamiske oversettelser av barnebøker. Hva kan du bidra med? Hvilke tekster ønsker vi at skal prioriteres? Hva slags litteratur ønsker barn å lese på lulesamisk?

Bakgrunn for seminaret og inspirasjonsmøtet

Hamarøy kommune registrerer et stort behov for flere bøker på lulesamisk. Produksjon av samisk litteratur er et viktig satsingsområde for Sametinget, som blant annet har flyttet betydelige midler fra støtte til samiske bokbusser til støtte til produksjon av samisk litteratur i 2020.

Trøndelag fylkesbibliotek er tildelt prisen Årets bibliotek 2019 for sitt arbeid for samisk språk er av stor og livsviktig betydning for de små samiske språkene i Sapmi, og for kulturelt språkmangfold i hele Norge. Les mer om deres sørsamiske bibliotektjenester her. 

Inspirert av Trøndelag fylkeskommunes prosjekt «Maanagærjah jarkoestimmie» («oversettelse av barnebøker») ønsker Hamarøy kommune å se om det er mulig å gjennomføre et lignende prosjekt i lulesamisk språkområde.

«Maanagærjah jarkoestimmie» har som mål å
• skape mest mulig sørsamisk barneboktekst.
• tilby større variasjon av emner og sjangre i barnelitteratur på sørsamisk.
• forankre oversetterarbeidet bredt i det sørsamiske samfunnet, og utvikle en generasjon av nye oversettere.

I løpet av de fem årene prosjektet har vært i drift har de produsert over 100 oversettelser/utgivelser, hovedsakelig på sørsamisk, men også flere til lulesamisk.

Hamarøy kommune har derfor invitert prosjektleder Morten Olsen Haugen fra Trøndelag fylkesbibliotek til Hamarøy for å fortelle om «Maanagærjah jarkoestimmie» og erfaringene de har gjort med oversettelser, utvalg av tekster, design, forhandling om rettigheter og finansiering.

Om seminaret og inspirasjonsmøtet

Møtet er to-delt. På dagtid inviteres offentlige virksomheter, forlag og andre med interesse for økt produksjon av barneboktekster på lulesamisk til et seminar om hvordan «Maanagærjah jarkoestimmie» har fått til å produsere 100 barneboktekster på fem år. Vi ønsker også å høre hva de som er til stede mener om et slikt prosjekt i lulesamisk område og hva hver enkelt har anledning til å bidra med, eller tenker at Hamarøy kommune bør prioritere.

På kveldstid inviterer vi til inspirasjonsmøte der privatpersoner og organisasjoner som enten ønsker å bidra som oversettere eller har interesse av å høre om det sørsamiske oversettelsesprosjektet kan møtes og dele sine tanker om behovet for produksjon av lulesamiske oversettelser.

Hamarøy kommune vil ikke ha anledning til å gjennomføre et oversettelses-prosjekt på egen hånd, men ønsker med disse møtene å samle alle som kan være interessert i å bidra og se om vi sammen kan få til noe.

Vi håper på stor deltagelse, og det er selvsagt anledning til å delta på begge møtene.

Om du har spørsmål eller tanker, ta gjerne kontakt. Ta også kontakt om du er interessert i prosjektet, men ikke har anledning til å delta på møtene 29.januar.

Kontaktpersoner

Lars Filip Paulsen. Sáme rádevadde - Samisk rådgiver, Telefon +47 91 61 85 61, epost: larsfilip.paulsen@hamaroy.kommune.no

Mari Hopland. Girjjevuorkájjådediddje - Bibliotekleder. Telefon + 47 907 56 773, epost: mari.hopland@hamaroy.kommune.no

Påmelding ønskes før 26.januar.