Tømming av avfallsdunkene som ble utsatt på fredag på grunn av havari på bil, blir gjennomført onsdag 15. januar.

Husk å sett fram dunkene.