Maija har tatt fagprøven som privatist og har hatt avsluttende eksamen ved Knut Hamsun videregående skole. Det rapporteres fra faglig hold at hun bestod fagprøven med glans den 14. januar 2020.

Vi gratulerer og er glade for å ha Maija med på laget som fast medarbeider i hjemmetjenesten.