Kurset blir arrangert på Scandic Hotel Bodø, helgen 12.-14. januar 2024, med kursstart kl. 17.00 fredag 12. januar og avsluttes søndag 14. januar ca. kl. 14.30. Som alltid ønsker Nordland bondelag å gi deltakerne en kombinasjon av nyttig kunnskap og en sosial helg med nettverksbygging. 

Hovedfokus i kurset er eierskifte, med tema som blant annet menneskelige aspekter ved eierskifte, juridiske forhold ved eierskifte, skattemessige forhold og praktisk gjennomføring av eierskifte. Til dette tema er vi så heldige å Jan Bangen og Martin Johnsbråten, begge Norges Bondelag, som forelesere.

Deltakerne vil få god kjennskap til Samvirkeorganisasjonene og andre samarbeidspartnere samt deres betydning for den viktige jobben dere gjør/skal gjøre i næringen. Nettverksbygging mellom deltakerne seg imellom og med foreleserne er og et viktig mål med samlingen. Tidligere evalueringer sier hvor nyttig dette kurset er for de som skal eller nettopp er kommet inn i næringen. 

Det vil bli anledning til å melde seg på hele kurset, eller deler av det. Vår anbefaling er at der begge generasjoner deltar, er det spesielt viktig at begge deltar på delen om eierskifte som starter lørdag etter lunsj. 

Kurset er åpent for alle.

Påmelding innen søndag 10. desember 2023 til nordland@bondelaget.no. Last ned  Påmeldingsskjema kurs for unge bønder og eierskifte i landbruket.docx PDF document ODT document

Har du spørsmål ring Tove H. M. Berg tlf. 96 23 30 31.

 

Tekst: Nordland bondelag