Når en alvorlig ulykke rammer får det stor innvirkning både på familie, venner og lokalsamfunn. Verdens minnedag er en dag vi markerer vår støtte, omtanke og omsorg for alle som er berørt av trafikkulykker. I tillegg er det en anerkjennelse av nødetatene som håndterer alle ulykker i trafikken. 

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) og Trygg Trafikk koordinerer fylkets årlige arrangement i anledning dagen. Arrangementene finner du på www.tryggtrafikk.no. Dette finner sted i Bodø i samarbeid med en rekke aktører. Markeringen gjøres på samme dag som resten av verden. Mer informasjon på www.worlddayofremembrance.org.