Overgangen til nytt biblioteksystem fører til at meråpent ikke vil virke mandag 20. november. I tillegg må vi holde biblioteket stengt tirsdag for å få alt på plass. Til gjengjeld kan vi love at det blir en langt bede bibliotekhverdag både for brukere og ansatte på biblioteket når det nye systemet er innført.