Bønder i ditt nærområde trenger din hjelp! 

Programmet ser slik ut (klokkeslett etter innledende innlegg er veiledende - vi tar oss tid til å svare på spørsmål og diskutere på tema):

  • 17:00 Ringvirkninger og kritiske punkter for Landbruket lokalt og nasjonalt v/ Hanne Sofie Juntunen Jenssen, leder Hamarøy og Tysfjord Bondelag og Bjørn Knutsen, leder Hamarøy og Tysfjord Bonde- og Småbrukarlag. Landbruksfaglig innlegg.
  • 18:00. Matservering.
  • 18:15. Fagdiskusjon på innlegg - med Mentimeter.
  • 18:45. (19:00 om diskusjonen er bra) Landbruksquiz med premie.
  • 19:30. Program slutt.