Det er mange ulike årsaker til at det begås selvmord og de er gjerne komplekse. Derfor er det så viktig å jobbe forebyggende og det må skje der folk lever livene sine. 

Kunnskap og åpenhet er en viktig del av dette forebyggende arbeidet. Hábmera suohkan – Hamarøy kommune deltok tidligere i høst med «Gå for å leve – aksjonen», med tur opp til Vetten på Oppeid og tur til kirkegammen på Drag med minikonsert av Ronja Katrin Nielsen. Vi ønsker derfor å følge opp den viktige aksjonen med et seminar hvor Odd Eidner og Ronny Olsen holder foredrag. 

De vil snakke om:

  • Selvmord i et samfunnsperspektiv
  • Hvordan kan hver enkelt av oss bidra i forebygging av selvmord?
  • Sorgen etter å ha mistet i selvmord
  • Oppfølging av etterlatte etter selvmord

Kunnskap er nøkkelord i selvmordsforebygging, og hensikten med seminaret er å øke forståelsen av hvordan hver enkelt av oss kan bidra i forebygging av selvmord, men også hvordan livet kan gå videre for etterlatte etter selvmord. 

Odd Eidner er prest og Fylkesleder i LEVE Nordland. Ronny Olsen er rådgiver ved avdeling for folkehelse og lokal samfunnsutvikling i Nordland fylkeskommune, og arbeider blant annet med nullvisjon for selvmord. Vi er også så heldige at Ronja-Katrin Larsen holder en minikonsert. 

Det blir kaffe og enkel servering. Seminaret er gratis og åpent for alle.

Vi håper at du vil ta deg tid til å delta. Vi står sammen om forebygging av selvmord.

 

Ved spørsmål ta kontakt med folkehelsekoordinator Kristin Green Johnsen
Tlf: 91565596
E-post: kristin.johnsen@hamaroy.kommune.no