Møtet er relevant for deg som er bonde i dag, deg som er pensjonert bonde, og deg som ønsker å bli bonde, på heltid eller deltid. Det er relevant for alle som før eller siden må ta stilling til generasjonsskifte eller salg, det er relevant for deg som har en drøm som er så sprø at du nesten ikke tør å si den høyt, for deg som ønsker å legge ned driften og for deg som er helt og aldeles uavklart. Det er også relevant for deg som allerede produserer mat på lokale ressurser eller ønsker å gjøre det i fremtiden, som tilleggsnæring eller egen drift. Pakk med deg optimisme og et åpent sinn - vi ses!  

Ved alle møtene vil prosjektleder og representanter fra landbruksadministrasjonen og prosjektets ressursgruppe i den respektive kommune være til stede. Det er enkel servering, kaffe og te. 

I forkant av møtet oppfordres alle det er relevant for å gjennomføre spørreundersøkelsen som du kan klikke deg inn på her. Undersøkelsen er anonym medmindre du oppgir kontaktinfo. Deler av resultatene fra spørreundersøkelsen vil bli presentert til møtene. 

Møtets agenda:  

  • Hva er Landbruksprosjektet for noe?
  • Hvem står bak?
  • Hva kan prosjektet helt konkret bidra med?
  • Hva tenker de fremmøtte?

Velg om det passer best for deg å komme midt på dagen eller på kvelden, innholdet er det samme. 

Møter i Hamarøy - Oppeid, Kafe Sult, torsdag den 30. mars

  • Kl. 12.30-14.30 
  • Kl. 19.30-21.30 

Påmelding via e-post til astrid.nasslander@steigen.kommune.no senest mandag 27. mars.

Møter i Steigen - Bogen kultursenter, mandag den 27. mars 

  • Kl. 12.30-14.30 
  • Kl. 19.30 -21.30 

Påmelding via epost astrid.nasslander@steigen.kommune.no senest onsdag 22. mars.

Alle er velkommen!