Det er 82 stedsnavn som skal avklares i navnesaken, blant annet Hjelseng/Hjellseng/Hjelsenga, Røsvik/Røssvik/Røssvika. Det er viktig for kommunen å få avklart skrivemåten for navnene, fordi flere veier i Hamarøy kun har midlertidige veinavn, og navnesaken må avklares før endelige veinavn kan fastsettes. Dette gjelder:

  • Vei01 (Røsvikveien)
  • Vei02 (Olstøveien)
  • Vei03 (Egerdalsveien)
  • Vei04 (Kyllingmarkveien)
  • Vei05 (Orvikveien)
  • Vei06 (Røttangveien)
  • Vei07 (Sommerselveien)

For mer informasjon om hvilke stedsnavn det gjelder, se navnesaksskjema.