Nord Salten Turlag vil være turledere og hovedstoppet blir på Nordland. Turen er krevende og tar minimum 4 timer.

Påmelding til turlaget: mob. 97072546. 

Mer informasjon her.

Barnas Turlag har tur fra Vassenga og til Nordland. Møt opp kl. 12.00.  

Benytt gjerne samkjøring til Vassenga, og denne dagen er det fri parkering.  

Velkommen skal dere være! 

Info: mob. 99264445.