Kurset blir arrangert på Scandic Hotel Bodø, helgen 29.9.- 1.10.2023, med kursstart kl. 17.00 fredag 29. september og avsluttes søndag 1. oktober ca. kl. 14.30. Som alltid ønsker Nordland bondelag å gi deltakerne en kombinasjon av nyttig kunnskap og en sosial helg med nettverksbygging. 

Hovedfokus i kurset er eierskifte, med tema som bla. menneskelige aspekter ved eierskifte, juridiske forhold ved eierskifte, skattemessige forhold og praktisk gjennomføring av eierskifte. Til dette tema er vi så heldige å Jan Bangen og Martin Johnsbråten, begge Norges Bondelag, som forelesere.

Velkommen til både de som er på tur inn i næringen og til de som skal overdra/selge gården til neste generasjon.

Påmeldingsfrist er torsdag 7. september til nordland@bondelaget.no. Last ned Påmeldingsskjema kurs for unge bønder og eierskifte i landbruket.docx

Har du spørsmål ring Tove H. M. Berg tlf. 96 23 30 31.

 

Tekst: Nordland bondelag