I Hamarøy er det Frivilligsentralen som har det praktiske ansvaret for gjennomføring av aksjonen. Vi håper at det blir mange nok bøssebærere til å dekke i alle fall de større stedene i kommunene. Meld deg som bøssebærer på Friviligsentral sin side.

Det er også mulig å gi sitt bidrag gjennom for eksempel vipps eller spleis. All informasjon om givermuligheter for både privatpersoner, næringsliv og organisasjoner finnes på blimed.no

Hamarøy formannskap har bevilget kr 10 000,- i støtte til årets aksjon. I tillegg har ordfører Britt Kristoffersen opprettet en spleis (tjeneste fra Sparebank1). Den fungerer som en digital bøsse. Bidrag gitt på den vil bli registrert fra Hamarøy og utbetales direkte til TV-aksjonen.

Vi ønsker alle bøssebærere lykke til med årets viktigste søndagstur, 23. oktober!