Agnes ble født og vokste opp innerst i Grunnfjorden, og hun gikk på skole i Råna og i Kjerrvika. Ungene måtte bo på skolen på grunn av avstandene. Foreldrene het Sandra og Willum Wilhelmsen. Sandra var fra Hellandsberg, og Willum sin slekt kom fra Vik i Sogn til Kjøpsvik, før de slo seg ned i Grunnfjorden. Agnes var en av ti søsken, som etter hvert spredte seg til flere steder i gamle Tysfjord og Hamarøy, og andre steder i landet. Huset i Grunnfjorden er fortsatt i familiens eie, og for to år siden var Agnes der på besøk.

Agnes var 15 år da hun fikk sin første jobb, som «rakartaus» i slåtta på Hellandsberg. Etter hvert traff hun Agnar, som hun giftet seg med i 1948. De bygde hus ved siden av svigerforeldrene på Øverås, og sammen fikk de to barn, Kjellaug og Viggo. Det er også blitt to barnebarn og flere oldebarn.

Sønnen Viggo forteller at Agnes har vært et arbeidsjern hele livet, sterk og med god helse. Hun har alltid vært positiv og i godt humør, og glad i folk. Dermed har Agnes fått mange venner og er en kjær tante i familien. Agnes ble enke for 25 år siden, og bodde ti år alene på Øverås før hun fikk seg leilighet på Innhavet. Der trives hun og har det bra, med mange gode naboer.

Hábmera suohkan – Hamarøy kommune gratulerer med dagen!