Alkoholloven setter rammene for hvordan alkoholpolitikken skal forvaltes, og kommunene har etter Alkohollovens § 1-7d plikt til å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. 

Innenfor lovens rammer er kommunene tillagt ansvar og frihet til å utforme egen alkoholpolitikk. Loven gir ingen direkte anvisninger om hva en slik plan skal inneholde.

Utkast Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028.pdf