Frist for innspill

Fristen for å gi uttalelser til planen er 10.august. Innspill sendes postmottak@hamaroy.kommune.no

Høringsutkast alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024

Bakgrunn

Gjeldende alkoholpolitisk plan ble vedtatt 10.03.2016 og skal nå revideres. Planen er lagt opp etter tidligere mal med endringer som følger av alkoholloven. 

Bevillingsperioden for salgs- og skjenkesteder utløper 30.09.2020. Alkoholloven åpner for at kommunen kan beslutte at bevillinger etter første og annet ledd likevel ikke skal opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Dette gjelder for dagens plan, men må vedtas av kommunestyret i Hàbmera suohkan/Hamarøy kommune i forbindelse med behandling av alkoholplanen.

Inneværende år må alle bevillingshavere søke på nytt som en følge av kommunesammenslåingen og ny plan.  Etter høringsrunden skal planen behandles i Formannskapet 26. august og Kommunestyret 10. september.