Forbipasserende som har kommet til ulykkesstedet kan ha opplevd sterke inntrykk, og ha behov for å bearbeide dette. Kommunene vil derfor stille opp med sine psykososiale team. Telefon-nummer er 907 39 768. Telefonen er bemannet fram til kl 23.00 søndag kveld, og deretter fra kl. 08.00 mandag morgen.

Fv 835 Steigentunnelen er stengt på grunn av ulykken og åpnes tidligst kl 22.30 søndag kveld ifølge Vegtrafikksentralen nord.