Kvinnelige sykdommer snakkes i alt for lite grad om og må løftes opp for tematisering og anerkjennelse, fordi det er med å redusere livskvaliteten til mange kvinner. Kommuneoverlege Elisabeth Richter hadde et interessant og flott foredrag om hva endometriose er. Ellen Knutsen delte av sin erfaringskunnskap, for hvordan det er å leve med sykdommen i hverdagen, for hvordan hennes endometriose er og hvordan hennes prosess mot å få en diagnose har utartet seg. Det rettes en stor takk til begge to for deling av kunnskap og erfaring.

Behovet for å løfte slike tema er tilstede og kommunen ønsker også å belyse andre ulike tema. Målgruppen for slike temakvelder er ikke bare de som har sykdommen, men slike temakvelder skal bidra til åpenhet og kunnskapsformidling, for hele lokalbefolkningen. Neste tema ut vil være Overgangsalder.