Formålet med Augustprisen er å stimulere til dristighet, vilje til satsing og nyskaping innen nærings-og/eller kulturlivet i kommunen. Hamarøy kommunes Augustpris kan tildeles enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner eller institusjoner som markerer seg og skaper optimisme i Hamarøy kommune, uten frykt for "janteloven".

 

Kom gjerne og bli med på utdelingen og den fine Skutvikdagen.