Alminnelig båndtvang gjelder fra 1. april til 20. august (jf. § 6):

  • Hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet/innestengt.
  • Unngå at hunden jager eller skader husdyr, tamrein eller viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi.

Tamreinområder (jf. § 7):

  • I områder der tamrein beiter, må hunder ikke unødig uroe eller skremme rein.
  • Reinens eier kan kreve at en hund som uroer rein, blir holdt innestengt mens rein blir flyttet forbi.

Jakthundtrening (jf. § 8):

  • Krever samtykke fra grunneier eller den som har bruksrett til eiendommen.
  • Gjelder også regler fra viltloven § 23, reindriftsloven § 65 og naturmangfoldloven § 34 med forskrifter.

Unntak fra Båndtvang (§ 9):

Båndtvang gjelder ikke for hunder brukt i reindrift, gjeting, aktiv tjeneste (politi, toll, militær, redning), ettersøkshunder, og førerhunder. Disse hundene kan slippes løs på en aktsom måte i henhold til deres bruksformål.

Takk for oppmerksomheten, og vi ønsker dere alle en trygg og trivelig opplevelse.