Det kan gis tilskudd til gjennomføring av relevante opplæringstiltak av egne ansatte og personer i enkeltpersonforetak i inntil 26 uker per deltaker. BIO-ordningen kan ikke erstatte Lånekassens ordninger. Det gis ikke tilskudd hvis det er knyttet bindingstid til opplæringen eller hvis opplæringen er obligatorisk for stillingen, eller for at ansatte skal oppfylle fastsatte, nasjonale krav. Det gis ikke støtte til utvikling av kurs.

Hvem kan søke?

For 2022 vil fylkeskommunen prioritere enkeltpersonforetak og småbedrifter innen spesielt utsatte bransjer som:  

  • opplevelsesnæringene
    -reiseliv
    -kulturnæringer
  • småskalamatprodusenter
  • mat- og restaurantbransjen
  • småbedrifter innen prosess- sjømat- og leverandørindustrien

 Med småbedrifter menes bedrifter som har færre enn 50 ansatte, og har en årsomsetning og/eller en samlet årsbalanse som ikke overstiger 10 millioner euro.

Les mer og søk her.