Hvem er medisinen aktuell for?

Medisinen er aktuell for tre hovedgrupper:

  • De som har alvorlig immunsvikt.
  • De som er over 65 år, ikke har fått vaksine dei siste seks månedene og har en alvorlig sykdom
  • Alle som er over 80 år.

 

Paxlovid er ikke aktuell for deg som:

  • Bruker medisiner som absolutt ikke kan kombineres med Paxlovid. Dette gjelder blant annet de fleste som har fått transplantert et organ.
  • Ikke har høy risiko for alvorlig sykdom. For deg vil Paxlovid ha liten nytte, derfor vil du ikke få tilbud om denne behandlingen.

Hvordan får jeg Paxlovid?

Det er legen som vurderer om behandling med Paxlovid er aktuelt for deg.

Hvis du har alvorlig immunsvikt og får luftveissymptomer er det viktig at du følger rådene du har fått fra sykehuset og tar raskt kontakt med lege.

For andre med høy risiko for alvorlig sykdom:

  • Hvis du får luftveissymptomer, bør du ta en selvtest. Om du ikke har selvtest hjemme, kan du få dette ved å henvende deg til legekontoret i legekontorets åpningstider. Dersom du har symptomer og skal hente tester, skal du bruke munnbind. Det kan maksimalt hentes 5 tester pr. person.
  • Hvis testen viser at du har korona, bør du kontakte fastlegen din eller legevakt utenfor normal åpningstid. Legen vil vurdere om du kan behandles med Paxlovid.
  • Hvis testen ikke viser at du har korona, kan du vente med å kontakte fastlegen. Så lenge du har luftveissymptomer, bør du ta en ny selvtest hver dag - fram til den fjerde dagen du har symptomer.
  • Hvis symptomene blir verre, bør du kontakte fastlegen din, selv om selvtesten ikke viser at du har korona.

Mer om behandling med Paxlovid les på helsenorge.no.

Hold deg hjemme når du er syk for å unngå å smitte andre. Om regler og anbefalinger som gjelder nå les på helsenorge.no.