Dette fører desverre til lengre ventetid på telefon og ekspedisjon, samt timer på laboratoriet og skiftestue.
Som følge av lav bemanning er Drag legekontor stengt denne uken. 
Legetjenesten beklager dette og håper å være tilbake i normal drift fra mandag 15.08.