Kommunen har ikke jodtabletter til resten av befolkningen som er anbefalt å ha disse hjemme (de i aldersgruppen 18-40 år). Derfor anbefaler vi, i samråd med sentrale myndigheter, at personer i denne gruppen har jodtabletter ("Jodix") hjemme som en del av egenberedskapen. 

Kommunen har plan for varsling og distribusjon av jodtabletter til befolkningen (målgruppen) dersom Kriseutvalget (KU) beslutter å gi råd til befolkningen om inntak av jodtabletter. Det vil bli informert om hvor du skal møte opp for å få tablettene. 

Hovedregelen er at barn og unge skal få utdelt jodtabletter på den skolen/barnehagen de er tilknyttet. Knut Hamsun videregående skole har jodtabletter tilgjengelig for elever under 18 år. I tillegg har Hamarøy legevakt jodtabletter på lager til de i målgruppen som ikke har fått/skaffet seg jodtabletter. 

Dersom det oppstår en hendelse som vil medføre behov for inntak av jod, vil det opprettes et eget telefonnummer for spørsmål rundt Jod-medisinering. Denne telefonen vil betjenes av helsepersonell. Ved en reell hendelse vil det bli informert om dette på nettsiden og eventuelt andre kanaler.  

Mer informasjon her.

Samtykkeskjema ved utdeling av jodtabletter ved en atomhendelse