Sammen med ordfører og formannskap besøkte statssekretærene den samiske barnehagen Viejega AS, Árran lulesamsiske senter og Hamsunsenteret. I tillegg møtte de elever og lærere fra Knut Hamsun videregående skole i klatrehallen, og fikk høre mer om skolen og friluftslivsfag. Følget var også innom Skogheim der de fikk informasjon om kommunen. 

Kommunal- og distriktsdepartementet er et av de største departementene, med ansvar for politikkutforming og forvaltning innen en rekke sentrale samfunnsområder, herunder kommunal forvaltning og kommuneøkonomi, regional- og distriktspolitikk, og politikk overfor samer og nasjonale minoriteter.