Fra Nordlandsmuseet deltok styreleder Geir-Ketil Hansen, direktør Morten Steffensen og avdelingsleder avd. nord/Hamsunsenterets direktør Solveig Hirsch.
Hamarøy kommune var representert ved ordfører Britt Kristoffersen, kommunedirektør Odd-Børge Pedersen og kulturleder Hilde Fredheim. 

Stiftelsen Nordlandsmuseet er et konsolidert museum med 20 museumsanlegg i 9 kommuner i Salten. Nordlandsmuseet ble stiftet 20. desember 2002 som et resultat av en statlig initiert prosess, og overtok da museumsdriften i de 9 kommunene i Salten. 

I Hamarøy består Nordlandsmuseets virksomhet og anlegg av Hamsunsenteret, Knut Hamsuns barndomshjem, og Handelsgården Breidablikk - Hamarøy bygdetun.
Se alle Nordlandsmuseets anlegg her.