Hvis du ikke betaler på automaten innen kl. 24:00, overføres regningskortet direkte til fakturering hos ekstern operatør (Convene) og det tillegges derfra et fakturagebyr. 

Ønsker du å alltid betale via betalingslenke på SMS? Du må selv starte dette fra betalingsautomaten. Velg mobilbetaling på den selvbetjente betalingsterminalen og bekrefte mobilnummeret ditt. Når dette er gjort vil du innen kort tid motta en SMS. Etter det vil du da motta alle betalinger via SMS og får mulighet til å betale gebyrfritt via mobiltelefonen. 

Har du gjennomført en e-konsultasjon? Da vil du motta SMS fra ConvenePay dagen etter konsultasjon, i tidsrommet kl. 08:00 - 10:00. SMSen inneholder en personlig betalingslenke som er gyldig i 24 timer, samt en kode (fire siffer). Mobilbetaling gir mottaker betalingsvalg som Visa, Mastercard og “Betal senere”. Dersom betaling ikke gjennomføres innen frist blir det sendt ut ordinær faktura med gebyr.

For tiden har det vært aktivert automatisk mobilbetaling for alle som ikke går innom betalingsautomaten. Dette er en midlertidig løsning som legekontoret har fått ut mars måned. Denne ble innført da pandemien kom, men ble avviklet i juli 2021 da samfunnet åpnet mer opp. Hamarøy legekontor har fått dette innført igjen på bakgrunn av de høye smittetallene kommunen har nå og at vi fortsatt behandler pasienter som helst ikke bør komme inn på legekontoret. Dette er jo en betalingsløsning som er ønskelig skal være permanent, men foreløpig er ikke dette mulig. SMS sendes til det mobilnummeret som ligger inne i CGM, slik at det er viktig at dette er oppdatert.