Prisen for en test er kr 500 for personer uten symptomer eller mistanke om smitte, for eksempel før utenlandsreiser. Dette dekkes ikke av staten.  

Kommunen har generelt lav terskel for testing, og god testkapasitet. Ved eventuell lav testkapasitet prioriteres testing etter FHI`s testkriterier.