Konseptet frøbibliotek er testet ut i mange kommuner allerede, og nå er det Hábmera/Hamarøys tur. Ideen er rett og slett å låne frø på biblioteket, dyrke, sanke og levere frø tilbake til biblioteket når sesongen er over. 

Biblioteket håper med dette å være med på å bidra til økt kunnskap om dyrking, bærekraft og biologisk mangfold. Frøbiblioteket er ment å supplere det biblioteket allerede er kjent for, en mengde bøker til inspirasjon og opplæring i dyrking. Biblioteket ønsker også å være en møteplass for hobbygartnere der tips og ideer kan deles.

Hvis du har frø å avse og mangler originalemballasjen kan du legge de i et kaffefilter, merke hva det er og når de kan såes og levere det til hovedbiblioteket på Oppeid i åpningstiden som er tirsdag 8.30-15.00, onsdag 8.30-15.00, torsdag 8.30-20.00 og fredag 10.00-15.00. Går alt etter planen så skal frøbiblioteket være i drift i løpet av mai måned.