Oppeid

Fra og med 20. juni til og med 19. august er åpningstidene som følger:

  • tirsdag - 10.00-15.00
  • torsdag - 12.00-19.00
  • fredag - 10.00-14.00

Avvik fra dette blir annonsert på bibliotekets Facebook-side og på kommunens infoskjermer.

Drag

Bibliotekfilialen på Drag har siste åpningsdag før sommerferien onsdag 29. juni. Bibliotekfilialen er stengt i juli. Første åpningsdag etter sommerferien blir 3. august. Vi skal bruke sommeren til ommøblering på Drag. De dagene det er noen til stede så vil vi annonsere på Facebook at barn kan komme og hente opptjente sommerles-premier. Barn som sogner til Drag biblotekfilial kan selvsagt komme til Oppeid for å hente premier.