Oppeid

Fra og med 26. juni til og med 11. august er åpningstidene som følger:

  • tirsdag kl. 10.00-15.00
  • torsdag kl. 12.00-19.00
  • fredag kl. 10.00-14.00

Avvik fra dette blir annonsert på bibliotekets Facebook-side og på kommunens infoskjermer.

Drag

Bibliotekfilialen på Drag har siste åpningsdag før sommerferien onsdag 28. juni. Bibliotekfilialen er stengt i juli. Første åpningsdag etter sommerferien blir 2. august. 

De dagene det er noen til stede på Drag så vil vi annonsere på Facebook at barn kan komme og hente opptjente sommerles-premier. Barn som sogner til Drag biblotekfilial kan selvsagt komme til Oppeid for å hente premier.