Oppeid

Fra og med 24. juni til og med 16. august er åpningstidene som følger:

  • tirsdag kl. 10.00-15.00
  • torsdag kl. 12.00-19.00
  • fredag kl. 10.00-14.00

Avvik fra dette blir annonsert på bibliotekets Facebook-side og på kommunens infoskjermer.

Drag

Bibliotekfilialen på Drag har siste åpningsdag før sommerferien onsdag 26. juni. Bibliotekfilialen er stengt i juli. Første åpningsdag etter sommerferien blir onsdag 7. august. 

De dagene det er noen til stede på Drag så vil vi annonsere på Facebook at barn kan komme og hente opptjente sommerles-premier. Barn som sogner til Drag bibliotekfilial kan selvsagt komme til Oppeid for å hente premier.