Mangfold og inkludering

Mangfold og inkludering er det gjennomgående fokuset i det meste som skjer under visitasen. Bakgrunnen for det er todelt. Det ene er at Hamarøy er den eneste lulesamiske forvaltningskommunen i landet, mens Sør-Hålogaland bispedømme og biskopen har et særskilt ansvar for lulesamisk kirkeliv. Det andre er at en stor andel av Hamarøys innbyggere har røtter i andre deler av verden. Det er mange grunner til at mennesker i våre dager velger å flytte langt, også hit. Bare det siste året har vi mottatt mange flyktninger fra Ukraina, men også fra Syria og andre land der det er krig og konflikter.

Menighetene i Hamarøy ser med forventning frem til å ta imot biskopen og hans følge. Vi håper riktig mange finner veien til Salmekvelden i Drag og Helland kirke tirsdag 29. november og til Visitasgudstjenesten i Hamarøy kirke søndag 4. desember.

Drag og Helland kirke jubilerer

Allerede den første kvelden under bispevisitasen inviteres menighetene i hele Hamarøy til salmekveld i Drag og Helland kirke.

Kvelden har to fokus: Å synge salmer og markere Drag og Helland kirkes 50 år.

Ájluovta ja Ájlátte girkko / Drag og Helland kirke ble reist i 1972. I respekt for folks ulike tilknytning til kirke, bedehus og forsamlingshus, så er fortsatt kirka og kirkegården på Helland et viktig felleseie for alle som bor i området.

Noe av det viktigste som skjer, enten vi samles i kirka eller på kirkegården, er salmesangen. Også den har vi felles. I anledning bispevisitasen ønsker vi spesielt å løfte fram de lokale samiske salmetradisjonene. Inga Karlsens Gulá muv råhkålvisájt og Kurt Tore Andersen og Oddmund Paulsens Maria tjierrasis. De hører begge naturlig med i denne sammenhengen. Det gjør også mange kjente og kjære norske salmer.

 

Tekst: pressemelding