På møtet fikk biskopen en orientering om kommunen som samfunn, planer, næringslivet og tjenestetilbud med spesiell vekt på vår status som samisk forvaltningskommune i lulesamisk område, og bosettings- og inkluderingsarbeidet. Det ble gode og interessante dialoger mellom deltakerne om disse viktige temaene.

Onsdag var fungerende biskop på besøk på Drag skole. Og i dag 1. desember skal han besøke Hamarøy bygdeheim og Oppeid skole. I ettermiddag deltar Bråthen på møteplassen ved Hamarøy internasjonale senter (HIS). Møteplassen er åpen fra kl. 17.00-19.00. Bispebesøket avsluttes med gudstjeneste i Hamarøy kirke søndag 4. desember kl. 12.00. 

Kommunens øverste ledelse takker for besøket og et godt møte med Bråthen og hans følge.