Jan Arild Lyngstad, divisjonsdirektør digitalisering og helseregistre, og Linda Granlund, divisjonsdirektør folkehelse og forebygging, samt Tone Amundsen, spesialrådgiver Helse Nord RHF er på en reise i Nord-Norge. De har besøkt både spesialisthelsetjenestene og kommuner. 

I Hamarøy startet dagen på Dragstunet og Miljøtjenesten på Drag, der de fikk en presentasjon av tjenestene, besøk på tunet og visning av de midlertidige omsorgsboligene som skal tas i bruk i høst. Videre var det et møte på Skogheim, Oppeid, der en større bredde av tjenestene var representert, og de fikk mulighet til å stille spørsmål om hvordan vi opplever å drive kommunehelsetjenestene i Hamarøy. 

På kvelden inviterte ordfører Britt Kristoffersen til en hyggelig middag på Tranøy Fyr.