Hábmera suohkan - Hamarøy kommune ved formannskapet har bevilget kr 10.000,- til årets TV-aksjon "La barn leve i fred". - Vi håper at bedrifter, lag og foreninger, skoler og barnehager også vil gi sin støtte, sier ordfører Britt Kristoffersen Løksa. - Kanskje noen kan arrangere kafé, lotteri eller andre aktiviteter til inntekt for Redd Barna i høst? Vi trenger også bøssebærere! legger hun til.

Du kan melde deg som bøssebærer ved å ringe eller sende SMS til Hamarøy Frivilligsentral på tlf 941 90 943. Frist innen fredag 13. oktober.

Leder for frivilligsentralen, Karina Langwell Thorbergsen: - Årets viktigste søndagstur er 22. oktober, vi trenger all hjelp vi kan få for å dekke mest mulig av kommunen. Meld deg som bøssebærer! 

Redd Barna er til stede der barna trenger det, og bidrar til at barn, og de som stiller opp for dem, får hjelpen de trenger. Årets TV-aksjon går til tiltak som gjør familiene, skolene og nærmiljøene tryggere for barn. Midlene fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Sør-Sudan, Syria, Bangladesh, Den demokratiske republikken Kongo og Norge. I Norge skal vi hjelpe barn som har flyktet fra krig og konflikt.