Kurssted: Oppeid, Hamarøyhallen

Kursdatoer:

  • 07. sept. 2023 kl. 14:00 – 15:00
  • 21. sept. 2023 kl. 14:00 – 15:00
  • 28. sept. 2023 kl. 14:00 – 15:00
  • 05. okt. 2023 kl. 14:00 – 15:00

Påmelding til: kristin.johnsen@hamaroy.kommune.no innen 24. august.

Nærmere info kommer etter påmelding.

For mere info ta kontakt med Kristin Green Johnsen, leder for frisklivsenteret
E-post: kristin.johnsen@hamaroy.kommune.no
Tlf: 915 65 596