Kommunestyret har vedtatt at kommunen kan ta imot inntil 61 flyktninger i 2022. Så langt i år har vi bosatt 30 flyktninger, og en god del av disse er kommet til kommunen i løpet av sommeren. Samtlige er fulgt opp i de kommunale systemene som skole, barnehage, helse osv. og er i ferd med å finne seg til rette. Til bosettingsarbeidet er det etablert ei kommunal tverrfaglig gruppe som jevnlig møtes for å følge bosettingen og løse eventuelle utfordringer.