Droneregler 2023

Droner blir stadig mer populære blant turister som ønsker å fange unike bilder og videoer fra luften. Men det er viktig å være klar over at det er regler og begrensninger for hvor og når disse dronene kan brukes, spesielt i naturvernområder og andre sensitive steder.
Alt om droneflyging på Luftfarstilsynets nettside https://luftfartstilsynet.no/droner/

Droneregler for 2023  (pdf)