På samisk

Suohkana bieles sihtap barggojuohkusav dahkat vaj oadtjop sáme bájkenamájt ådåstuhteduvvam. Bjørn Godal, Sálto ålggoiellemráde fágalasj jådediddje boahtá prosjevtav åvddånbuvtátjit ja dajna sihtap barggojuohkusa álgov dahkat.

Bivddip rabás tjåhkanibmáj Árranin, gålgådismáno 25.biejve kl 12-14.

På norsk

Fra kommunes side ønsker vi å danne ei arbeidsgruppe for oppdatering av de samiske stedsnavnene i kommunen. Bjørn Godal, faglig leder i Salten friluftsråd, vil presentere prosjektet og vi ønsker med dette å få en «kick-off» på arbeidsgruppen.

Det inviteres derfor til et åpent møte på Árran, mandag 25.oktober fra kl. 12-14.