Prográmma / program

11.00-11.55 Bårådibme / lunsj

12.00-12.05 Buorisboahtem Hábmera suohkana -ja Árrana bieles / velkommen ved Hábmera suohkan - Hamarøy kommune og Árran

12.05-13.30 Sámegiel háldadibme Hábmera suohkanin - Samisk forvaltning i Hábmera suohkan - Hamarøy kommune

  • Giellaháldadimsuohkan - Språkforvaltningskommune
  • Konsultasjåvnnåláhka - Konsultasjonslov
  • Sámelága rievddadibme - guláskuddam - Endring i sameloven - høring
    Båddå - pause
  • Julevsámegiel profijllaskåvllå - Lulesamisk profilskole
  • Julevsáme giella -ja kultuvrradålkkå - Lulesamisk språk og kulturtolk
  • Ietjá dåjma - Andre aktiviteter

13.30-13.45 Båddå / pause

13.45-14.10 Sámedikke barggo julevsámegielajn / Sametingets arbeid med lulesamisk språk (Venter fortsatt svar på Sametingets deltakelse, så med forbehold så kan det komme endringer her)

14.10-14.35 Árrana barggo julevsámegielajn / Árrans arbeid med lulesamisk språk

14.35-14.45 Båddå / pause

14.45-15.30 Majt dal julevsámegielajn? - dábálasj ságastallam ja ájáduslådalibme / Hva nå med det lulesamiske språket - generell diskusjon og idémyldring

Ps! Rabás tjåhkanibme, valla diededa jus boadá biebmo diehti / Åpent møte, men send mail om du kommer av hensyn til mat: larsfilip.paulsen@hamaroy.kommune.no

 

STREAM:

https://youtu.be/q52X43dgopk

 

Seminárasj.pdf